Ben jij een narcist?

Welkom op Ben jij een narcist.nl

Wil je weten in welke mate jij een narcistische persoonlijkheid hebt?

Doe de test om hier achter te komen.

Wat is narcisme?

Narcisme is een persoonseigenschap die geregeld negatief in het nieuws komt.

Narcisten zouden een groot ego hebben en hun best doen dat ego in stand te houden. Daarom voelen zij zich verheven boven anderen en krijgen zij ook graag aandacht. Zij worden gezien als opportunistisch en als personen die geen rekening met anderen houden, omdat zij over weinig empathische vermogens beschikken. Dit kan problematisch zijn voor de omgeving van de narcist en de narcist zelf. In de DSM 5 wordt narcisme gedefinieerd aan de hand van drie eigenschappen: grandiositeit, een gebrek aan empathie en een behoefte aan bewondering.

Het beeld dat hiermee geschept wordt is echter incompleet. Narcisme brengt namelijk ook goede eigenschappen met zich mee. Narcisten zijn besluitvaardig en kunnen goed knopen doorhakken. Daarnaast stralen zij zelfvertrouwen uit en kunnen dominant zijn wanneer dat nodig is. Narcisten zijn vaak charmant en kunnen goed mensen aan zich binden. Zij hebben vaak ook een visie, wat hen tot sleutelpersoon kan maken in een streven naar vooruitgang. Deze positieve eigenschappen maken hen geschikt voor bepaalde leidinggevende rollen, bijvoorbeeld als er moeilijke en impopulaire beslissingen gemaakt moeten worden. Dan is het belangrijk om niet te lang te twijfelen en effectief knopen door te hakken, iets wat personen met een hoge mate van narcisme goed lijken te kunnen.

Narcisme onderzoek

Narcisme werd voor het eerst behandeld als een persoonlijkheidstype door Wälder in 1925 (1).

Sindsdien zijn er vele wetenschappelijke onderzoeken gedaan naar narcisme, waarin het verband tussen narcisme en zeer uiteenlopende andere zaken is onderzocht. Zo is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan naar het verband tussen narcisme en cultuur, waaruit bleek dat narcisme en een individualistische cultuur samengaan (2). Daarnaast is er ook een verband tussen narcisme en een voorkeur voor merkproducten vastgesteld (3). Bijzonder is dat de literatuur in lijkt te gaan tegen de opvatting dat narcisme samengaat met een grote hoeveelheid zelfvertrouwen (4).

Er zijn verschillende instrumenten ontwikkeld om narcisme te meten. Interviews en enquêtes zijn gangbare methoden (1). Een veelgebruikte enquête is de Narcissistic Personality Inventory. Deze enquête wordt ook gebruikt in dit onderzoek.

Kortom, narcisme is het onderwerp van vele interessante onderzoeken. Mocht u interesse hebben in verschillende onderzoeken naar narcisme dan is het boek The Handbook of Narcissism and Narcissistic Personality Disorder van Campbell en Miller een aanrader.

Bronnen:
1: Campbell, W. K. & Miller, J. D. (2011). The Handbook of Narcissism and Narcissistics Personality Disorder: Theoretical approaches, empirical findings and treatments. NJ: Wiley
2: Twenge, J. M. (2011). Narcissism and culture. In Campbell, W. K. & Miller, J. D. (Reds). The Handbook of Narcissism and Narcissistics Personality Disorder: Theoretical approaches, empirical findings and treatments (202-209). NJ: Wiley
3: Sedikides, C., Cisek, S. & Hart, C. M. (2011). Narcissism and Brand Name Consumerism. In Campbell, W. K. & Miller, J. D. (Reds). The Handbook of Narcissism and Narcissistics Personality Disorder: Theoretical approaches, empirical findings and treatments (382-393). NJ: Wiley
4: Zeigler-Hill, V. & Jordan, C. H. (2011). Behind the Mask: Narcissism and Implicit Self-Esteem. In Campbell, W. K. & Miller, J. D. (Reds). The Handbook of Narcissism and Narcissistics Personality Disorder: Theoretical approaches, empirical findings and treatments (101-115). NJ: Wiley

Vanwege de geldende corona-maatregelen plannen we tijdelijk geen onderzoeksafspraken.

Opgeven voor vervolgonderzoek

Heeft u de enquĂȘte op de website van Quest ingevuld en wilt u deelnemen aan het vervolgonderzoek? Dan kan u deze link volgen om uzelf op te geven:

Over ons

De website benjijeennarcist.nl is een initiatief van Annemarie Hiemstra en Marlies Marissen. Zij zijn als psycholoog en onderzoeker verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.